Sborové složky

            Náš sbor je společenstvím, které se schází nejen k nedělním shromážděním a středečním setkáním, kde se studuje Bible. Scházejí se a fungují v něm i další složky. Sbor je veden staršovstvem ( tj staršími a kazatelem). V našem sboru jsou lidé všech věkových kategorií a jejich skupinky se scházejí na setkáních, kde je křesťanská zvěst a její aplikace podávána uměřeně jejich věku a potřebám. Jedná se třeba o setkávání Dorostu a schůzky mládeže. Ke svým cvičením i službě v nedělních shromážděních a slavnostech se schází i pěvěcký sbor.