Pěvecký sbor

Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
34  Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“

 

Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále.

 

Matouš 7:24, verš pro pěvecký sbor na rok 2020