Pěvecký sbor

Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
34  Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“

 

Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří;
 
vykupujte čas, protože dny jsou zlé.

 

Efezským 5:15-16, verš pro pěvecký sbor na rok 2018