Pěvecký sbor

Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
34  Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“

 

Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

 

Matouš 6:33-34, verš pro pěvecký sbor na rok 2018