Dorost

Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání.
15  Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.
 
Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšenílásky, je-li nějaké společenství Ducha, je-li nějaký soucit a slitování,
 
naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
 
nic nedělejte  ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokořepokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.

 

Filipským 2:1-3, verš pro dorost na r. 2019

 

Dorost se schází každou neděli v 16:00.