Dorost

Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání.
15  Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.
 
Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.
 

Marek 1:3, verš pro dorost na r. 2020

 

Dorost se schází každou neděli v 15:00.