Besídka

Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání.
15  Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.

Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání.

Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, 

který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu.

 

Židům 4:15-16, verš pro besídku na r. 2018

 

Na svůj program děti odchází po kázání. Běžnou součástí shromážděni se staly i otázky, které kazatel zadá dětem před začátkém kázání, ve kterém poté zazní odpovědi. Pokud děti dávají pozor a dokáží odpovět (někdy i s pomocí rodičů) tak se mohou těšit na sladkou odměnu. Besídka se schází pravidelně každou neděli kromně první neděli v měsíci, kdy bývá slavena památka Večeře Páně. Na výuce se podílí R. Šamudovský, T. Husár a M. Husárová