Základy teologie - Systematický průvodce biblickými pravdami

Základy teologie - Systematický průvodce biblickými pravdami

Povětšinou když někteří křesťané slyší slovo teologie, doktrína atp., mají tendenci se uleknout či si myslet, že jde o zákonictví, příkazy, zákazy atd. a uniká jim, že Písmo samé je plné vyučování o sebezjevení Boha. Ale také je o tom, co Bůh stvořil a ustanovil a o Jeho vůli k Jeho lidu; a musíme také pamatovat na to, že vše co Bůh řekl a učinil bylo dobré a to se dozvídáme v utříděném, systematickém způsobu právě v teologii.

 

Podle vlastních slov autora o tom, co dělá teolegie a o přístupu k ní: „Teologie přemýšlí o Bohu a myšlenky také určitým způsobem vyjadřuje, proto tuto knihu posuzujte na základě toho, zda obsahuje správné myšlenky o Bohu, zda je vyjadřuje přesně a srozumitelně, a to způsobem , který ovlivňuje nejen vaše myšlení, ale také váš život.“

 

Jelikož tedy křesťanská systematická teologie se skládá z vyloženého a utříděného vyučování Bible, podává tak souhrnné vysvětlení těchto konkrétních oblastí o kterých Svaté Slovo mluví a to jsou: O Bohu, Bibli, Andělech, Ďáblu a Démonech, Člověku, Hříchu, O Ježíši Kristu a Spasení, O Duchu Svatém (jeho působení, darech...), církvi a nakonec o Posledních věcech – Eschatologii.

 

Proto je dobré povzbudit ke čtení každého z vás a to primárně bratry, aby pokud tak ještě neučinili, studovali tuto knihu. A přece první slova, které autor Dr. Charles C. Ryrie použil jsou: „Teologie je pro každého“. A hned pokračuje: „Ano, každý potřebuje být teologem. Ve skutečnosti každý nějakým teologem je.“  Ne ve smyslu kazatele nebo staršího (jelikož je to konzervativní bibli věřící člověk, nevěří že by ženy měli být teoložkami a vyučovat), ale že každý z nás nějak bibli rozumí a záleží na tom, jestli jí rozumí dobře nebo ne. Proto dodává, že nemáme být neznalí a nedbalí, a z toho důvodu by se měl každý s teologií seznámit.

 

Toto dílo je určené k ověřování faktů, tím je myšleno, že je potřeba být Berojskými dle Sk.17,11 tj. zkoumat poctivě odkazy, které dává na Písmo a rozhodnout se zda s tím výkladem na základě odkazů souhlasíme či nikoliv.

 

Nakonec tedy přeji každému čtenáři, aby i skrze tuto knihu i kdyby snad s některými věcmi nesouhlasil, tak měl požehnané a duchovně budující chvíle, které upevní Jeho víru.