Víra, která jedná - Evangelium podle apoštolů

Víra, která jedná - Evangelium podle apoštolů

Už v době apoštolů hledali křesťané způsob, jak definovat vztah mezi vírou a skutky. "Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit," zdůrazňuje Pavel v listu Efezským. Naproti tomu ale Jakub prohlašuje: "Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích."

 

Svým typicky poutavým stylem uvádí dr. MacArthur tato zdánlivě protichůdná biblická tvrzení do souladu a zároveň přináší odpovědi na následující otázky:

  • Co je to laciná milost?
  • Proč je nezbytné přijmout Ježíše Krista nejen jako svého Spasitele, ale také jako svého Pána?
  • Co musí člověk udělat, aby byl před Bohem spravedlivý?
  • Mají naše skutky nějaký vliv na naše spasení?

 

Ježíš se svých následovníků zeptal: "Proč mne oslovujete ,Pane, Pane' a nečiníte co říkám?" Když se John MacArthur ve své předchozí knize (The Gospel according to Jesus – Evangelium podle Ježíše) odvážil položit stejnou otázku, obvinili ho kritici, že se odklonil od milosti. Jiní naopak v jeho knize našli stejnou zvěst, kterou církev hlásala už od svého založení.

 

"Evangelium podle apoštolů je totéž evangelium, které kázal sám Ježíš," říká dr. MacArthur, "zásadně se ale liší od zředěné zvěsti, jež poslední dobou nabývá na popularitě. Modlím se, aby vás moje kniha povzbudila k tomu, uvést svou víru do praxe a začít jednat." 

(tolik z obálky knihy)

 

Tato kniha je takovou malou systematickou teologií a v dnešní době velmi potřebným čtením, napravujícím některé pokřivené pohledy, které můžeme jako křesťané mít. Ačkoliv není vždy tak lehká ke čtení, jelikož je spíše vyučujícího charakteru, než jednoduchým čtením na zamyšlení, je svojí zvěstí tj. obsahem velmi potřebná. A to jak jednotlivcům, tak i pro naši současnou českou církev.

 

Ať vám Pán požehná i při čtení této knihy!

 

 

Knihu je možné si vypůjčit ve sborové knihovně