Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století

Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století

    Jan Amos Komenský byl biskupem Jednoty bratrské na přelomu 16. a 17. století. Tato jeho nejznámější kniha určitě nezůstala nikomu během školní docházky utajena. Co jste ale možná nevěděli - a co vám určitě nikdo ve škole neřekl - že totiž druhá polovina této knihy je nádherným svědectvím o pravém obrácení, poznání jediného Pána a Spasitele Ježíše Krista a nového života.

    Labyrint světa je alegorií na život, který je od základu prohnilý lidským hříchem. Jediné východisko z něj je možné nalézt ve svém srdci. Ne však srdci, které se chlubí svým vlastním já, ale v srdci, ve kterém zaujal místo na nejvyšším trůně Pán Ježíš Kristus. 

    Toto dílo bylo pro současnou generaci často vzdálené kvůli jazykové bariéře. Dnes se vám však dostává do rukou Labyrint v současné češtině.