Velikonoční shromáždění a křest

14.04.2017 10:00

Na Velký pátek jsme se sešli tentokrát už dopoledne a při společném shromáždění i Večeři Páně si znovu připomínali zástupnou smrt našeho Spasitele na Golgotě.

    

A celou neděli jsme prožívali radost z toho, že náš vstal Pán z mrtvých! Na této slavnosti nám sloužily děti, mládež i pěvecký sbor. Sestry pro nás připravily společný oběd a po něm pak proběhlo i křestní shromáždění, kdy byli křtěni dva bratři. A ani potom jsme nemuseli pospíchat domů a prožili užitečný čas u stolu při rozhovorech a pohoštění.