Velikonoční čtení z Bible

05.04.2012 16:00

    Ve čtvrtek 5.4. náš sbor pořádal na Dolním náměstí před knihovnou evangelizační akci - dramatizované předčítání velikonočních události, zaznamenaných v evangeliích. Nejedná se o čtení konkrétního evangelia, pro účely této evangelizace čtení zpracoval br. Karel z knížky, která se snaží rozdílná (ovšem ne protiřečící) svědectví všech evangelistů zhramonizovat. Čtení pokrývá události od vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma až po Jeho nanebevstoupení. Během čtení budou též rozdávány Bible a 4 duchovní zákony. Modleme se, aby Pán i toto rozsévání Jeho Slova, které se nikdy nevrátí z prádznou (Iz 55:11) požehnal.