Velikonoční bohoslužby

01.04.2018 09:30

I o letošních nejdůležitějších křesťanských svátcích jsme se soustředili na Pána Ježíše Krista a jeho spásné dílo. Na Velký pátek dopoledne jsme si v kázání i následnou Večeří Páně připomínali zástupnou oběť Božího Syna na kříži. A v neděli jsme se radovali z toho, že náš Spasitel nezůstal v hrobě ale vstal z mrtvých a žije - a proto i my můžeme mít naději věčného života. A tato radost i naděje byla připomenuta různými způsoby.