Velikonoce

25.03.2016 18:00

Na Velký pátek jsme si ukazovali na utrpení a smrt Pána Ježíše. On jako nevinný Boží Beránek, svojí obětí a prolitou krví, zaplatil za všechny hříchy světa a vykoupil nám přístup ke svatému Bohu jako nebeskému Otci. Během večera tato zvěst zaznívala i v písních, básních i kázání. A připomínali jsme si to i vysluhováním svaté Večeře Páně.

A v neděli jsme se radovali ze skutečnosti, že náš Pán opravdu žije. Připomněli si, že Bůh si stál a vždycky bude stát za svým pravdivým, neomylným a věčným Božím slovem. A při slavnostním shromáždění nám opět posloužili nejrůznějšími příspěvky děti, mládež i pěvecký sbor.