Vánoční svátky

20.12.2015 16:00
 
I v našem sboru jsme si opět připomínali narození Spasitele Ježíše Krista.
 

    V neděli 20.12. odpoledne jsme uspořádali Adventní večer písní určený zvláště pro naše přátele a hosty. Vyslechli jsme několik písní pěveckého sboru, mládeže spolu s dětmi a společně jsme si zazpívali i některé známé vánoční písně. Tématem celého večera bylo „Ježíš nebo Ježíšek?“ V rozmluvě dětí a mládeže i krátkém kázání našeho kazatele jsme byli postaveni před rozhodnutí co si v životě vybereme. Buď Spasitele Ježíše, který jediný nás může zachránit z našeho odloučení od Boha způsobeného naší hříšností, nebo Ježíška - tj. plytké prožití volna, atmosféry Vánoc, přemíry jídla a dárků bez skutečné radosti z narození našeho Zachránce. 

    Na Štědrý den v 15 hodin jsme se sešli na krátkou Dětskou slavnost, kde opět zazněly písně dětí a mládeže, výše zmíněná rozmluva „Ježíš nebo Ježíšek?“ a krátké kázání vycházející z oslovení „Nebojte se!“, které bylo určeno nejen betlémským pastýřům, ale i nám, lidem dnešní doby. Bez příjetí Pána Ježíše jako osobního Zachránce, nemůže nikdo s radostí a pokojem čelit těžkostem a různým obavám v našich životech. A bez Ježíše už vůbec nemůžeme prožívat pokoj, když se jedná o náš strach ze smrti.

A na závěr, jako každý rok, dostali naše děti i své vánoční balíčky.
 

    Na Boží hod Vánoční jsme si pak na základě textu z proroka Izaiáše 9,1-6 znovu připomínali že Ježíš Kristus přišel do naši pozemské temnoty jako „Světlo světa“, které tmy nepohltily. A také nám byly připomenuty Jeho předpovězené Božské vlastnosti.