Vánoce

24.12.2016 15:00

I o těchto Vánocích jsme se sešli na Štědrý den, abychom si připomněli narození našeho Spasitele. Tentokrát jsme si toto sklonění Boží milosti k nám hříšným lidem připomínali s důrazem na splněná biblická proroctví – a to v rozmluvě dětí a mládeže a také v krátkém oslovení bratra kazatele. V obou bylo jasně poukázáno na to, že Vánoce a Velikonoce od sebe nelze oddělovat a že první Ježíšův příchod na zem nás odkazuje k jeho příchodu druhému. A pochopitelně nechyběly ani písně oslavující narození Božího Syna.

  

A v oslavě Boží věrnosti a milosti jsme pokračovali i v neděli na Boží hod Vánoční.