Štědrý den a Boží hod vánoční

24.12.2014 15:00

 

Na Štědrý den odpoledne proběhla dětská Vánoční slavnost, kde nám hlavně děti a dorost připomněly, co se stalo a co se kdysi v Betlémě naopak nestalo, i když to lidová zbožnost tak romanticky ztvárňuje.  A zaznělo i krátké biblické zamyšlení, zda dnes máme i my pro Ježíše ve svých životech místo.

 
Na Boží hod vánoční zaznělo pásmo písní pěveckého sboru a píseň mládeže.  A skrze kázané slovo jsme se pak znovu mohli radovat ze zvěsti andělských sborů u Betléma, že se i nám narodil Spasitel, ten dávno předpovídaný Mesiáš, který je i Pánem světa. Ale který chce být i Pánem našich lidských životů.