Současný Izrael ve světle biblických proroctví

27.10.2018 17:00

V sobotu 27. října nám posloužil bratr Ján Ostrolucký přednáškou na výše uvedené téma a jeho výklad doplnila série promítaných textů, map a fotografií. Izrael ve světle Bible je trvalým zájmem přednášejícího a o Izraeli napsal i několik knih. Zajímavým způsobem nám poukázal na stále zřejmější zkutečnosti, kdy můžeme ve zprávách o Izraeli a jeho okolí čím dál jasněji vidět, jak se začínají „stavět kulisy“ pro závěrečné dějství tohoto světa; a to přesně podle biblických proroctví. A v neděli 28.10. pak mluvil br. Ostrolucký na text Kol. 1:24-28 hlavně o tajemství, kterým je Kristus v nás křesťanech. (k poslechu zde)

 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět