Služba br. kaz. Václava Chumchala

29.01.2017 09:30

V neděli 29. ledna nás navštívil kazatel sboru v Lovosicích bratr Václav Chumchal. Posloužil nám výkladem Božího slova na základě podobenství o Milosrdném Samaritánovi a pátého blahoslavenství o milosrdných, kteří dojdou milosrdenství. Zdůraznil, že jednat milosrdně je možné jen pro toho, kdo potřebnému odpustil jeho postoje nebo provinění vůči němu. Také uvedl, že mezi skutky milosrdenství patří nezastupitelně i zvěstování evangelia a že nedělat skutky milosrdenství i nás přivádí pod Boží soud (Jak.2,13). Děkujeme za službu! (cele kázání je k dispozici v sekci kázání)