Slavnost Díkůvzdání

01.10.2017 09:30

br. Ludvík Tvrdý - Modlitební úvod

Oddíl: Leviticus 16:29-34

br. kaz. Václav Chumchal - Deset malomocných

Oddíl: Lukáš 17:11-19

br. kaz. Miloš Šolc - Duchovní roucho, br. kaz. Roman Klusák - Dary Kristovi, br. kaz. Petr Bača - Ve jménu Pána Ježéše

Oddlíl: Koloským 3:12-17