Silvestr

31.12.2018 20:00

Protože jsme nechtěli trávit poslední večer roku 2018 tak, jak je v naší zemi obvyklé, uspořádali jsme v našem sboru neformální setkání zaměřené hlavně na vděčnost a chvály. Hodně jsme zpívali, zaznělo několik povzbudivých svědectví o Božím jednání, absolvovali jsme (pro nás nepříliš úspěšný) test znalostí z Písma a shlédli prezentaci sborových fotografií z průběhu minulého roku. A nechybělo ani občerstvení a vybírání biblických veršů pro rok 2019. A na závěr sejití jsme děkovali za dosavadní Boží péči, ochranu i požehnání a prosili, aby nás náš Pán milostivě předcházel a vedl i v celém následujícím roce.