Silvestr

31.12.2017 18:00

 

Poslední den roku byla tentokrát neděle a tak jsme se k druhému Silvestrovskému shromáždění sešli už v 18 hodin. Oproti jiným „Silvestrům“ přes půlnoc, kdy jsme hráli hry na biblické motivy, jsme se rozhodli pro večer svědectví a písní. A o svědectví nebyla nouze, zapojili se i lidé, kteří svůj příspěvek uvedli slovy: Nechtěl(a) jsem mluvit, ale… Byla to osobní vyznání o Boží dobrotě a Jeho nečekaném jednání. Proběhlo i vybírání biblických textů na rok 2018. A končili jsme modlitbami vděčnosti za Boží jednání, prosbami za problémy sdělené ve svědectvích a za Boží vedení a požehnání v Novém roce. Nechybělo ani občerstvení a během večera jsme si při promítání fotek připomněli i některé událostí minulého roku.