Silvestr

31.12.2016 20:00

I letos jsme se sešli, abychom Silvestr strávili užitečněji, než jak je obvyklé u lidí tohoto světa, tedy sledováním televize nebo spánkem rušeným výbuchy ohňostrojů. Strávili jsme společný čas od osmi hodin až přes půlnoc. Hlavním bodem programu bylo „divadelní“ ztvárnění, tentokrát Soudu odměn před Kristovým stolcem. A i tímto způsobem jsme si připomněli, že život každého křesťana bude na tomto soudu ohodnocen. A také to, že mnozí křesťané vejdou do nebe „skrze oheň“, protože jejich životní dílo shoří. Jen dobří služebníci, kteří vykonali Bohem připravené skutky, budou odměněni korunou vítězů. A navíc Pán Ježíš mluví ve svých podobenstvích i o uvržení špatných služebníků do místa, kde je pláč a skřípění zubů. Zazněly i tři úvahy na toto téma „Soud odměn“ a rovněž několik písní. Byla promítnuta i prezentace fotografií z akcí, které v roce 2016 v našem sboru proběhly. A nechybělo ani občerstvení a vytahování biblických veršů na rok 2017. Do Nového roku jsme pak opět vstupovali společnou modlitební chvílí.