Silvestr

31.12.2015 20:00

    Poslední večer roku 2015 jsme mohli v našem sboru přemýšlet nad starozákonní biblickou knihou Ester, jejíž zpracování bylo napsáno jako divadelní hra. Vypravěč četl doslovný text Bible a ten byl prokládán jednotlivými hranými událostmi, o kterých se v této knize píše. A po počátečním úvodu vysvětlujícím tehdejší historické souvislosti, jsme jsme pak po skončení hry slyšeli i dvě krátká kázání s výkladem zvěsti této knihy i aplikacemi do dnešní doby. Bylo to obohacující, protože na texty knihy Ester se káže jen velmi zřídka. Je to dáno možná i tím, že v ní není ani jednou uvedeno slovo Bůh. Ale navzdory tomu „pod povrchem“ jejího textu můžeme vnímat Boží svrchovanost, která za všech okolností vše řídí podle svého plánu, a to možná ještě zřetelněji než na jiných místech Písma.

 

    Během celého čtyřhodinového večera nechybělo ani občerstvení, po skončení hry se také promítala prezentace akcí proběhlých v uplynulém roce v našem sboru. A nezapomnělo se ani na vytahování biblických veršů na rok 2016. A do Nového roku jsme, tak jako už několik předešlých let, vstupovali na modlitbách.