Regionální konference mládeže - Boží slovo 2000 let po Kristu

07.05.2015 19:00

    Ve dnech 7-10. května jsme uspořádali konferenci mládeže baptistických sborů ze střední oblasti ČR (tj. od Lovosic po Broumov včetně Prahy). Z některých bližších sborů se neobjevil nikdo, ale nahradilo je několik mladých z Kuřimi, Kroměříže, Brna a Suchdolu nad Odrou. Na konferenci se z našich sborů přihlásilo a večerní shromáždění pak navštívilo i několik bratří nemládežnického věku. Dopoledních seminářů a odpoledních aktivit se zúčastnilo (včetně místních) téměř čtyřicet mladých.

    Ústředním tématem setkání bylo „Bible 2000 let po Kristu“, kdy byla zvláště ve večerních shromážděních zdůrazněna důležitost respektování Bible jako vdechnutého a stále stejně platného Božího slova. Ve čtvrtek nám posloužil kazatel kuřimského sboru Radek Kolařík na téma Písmo samo obhajuje svoji autoritu a neomylnost. V pátek večer ukazoval kazatel reformovaného baptistického sboru Výuka Bible z Liberce Zdeněk Karásek, jaké důsledky přináší zpochybňování pravdivosti jakéhokoli místa Písma. V sobotu pak místní kazatel Peter Bača mluvil o tom, jak nás Písmo usvědčuje a napravuje. A v neděli dopoledne kázal druhý kazatel a ředitel Biblického institutu v Kroměříži Lance Roberts, o růstu ve spravedlnosti a k připravenosti konat skutky, které nám Bůh připravuje. Jednotlivá kázání si můžete poslechnout zde.

Dopolední semináře v pátek a v sobotu se konaly pro dívky a chlapce odděleně. V nich se probíraly role mužů i žen v rodinách podle Písma a odborný lékařský, ale hlavně biblický pohled na sexualitu u křesťanů. V odpoledních hodinách se pak mládežníci mohli věnovat fotbalu, volejbalu, krátkému výletu nebo lezení na umělé stěně

   

    Naši mládežníci zvládli se ctí organizaci celé akce, přestože s něčím podobným neměli žádné předchozí zkušenosti. O mládežnické žaludky se sestry v kuchyni jako obvykle postaraly na vysoké úrovni. Také všechny odpolední aktivity se mohly uskutečnit, protože nám Pán Bůh dopřál dobré počasí. Jsme za tyto dny Pánu Bohu opravdu vděční a modlíme se, aby rozseté Boží slovo přineslo svým časem ovoce v životech nejen mladých, ale všech ostatních posluchačů.