Přípomínka 40 let od otevření naší modlitebny

26.03.2017 09:30

V neděli 26. 3. jsme si připomněli, že od 5.12.1976, kdy proběhlo slavnostní otevření naší modlitebny, už uběhlo víc než čtyřicet let. Hlavní myšlenkou tohoto pohledu zpět bylo dosud nevyřčené přiznání a vyznání, že v souvislosti s její výstavbou (kdy jsme prožili mnoho nejrůznější pomoci a hlavně Božího požehnání), se projevily i rozpory způsobené naší tělesností. Byly zmíněny příznaky a postupné fáze duchovního rozdělování a přání, abychom v budoucnu - s Boží pomocí - byli obezřetnější a nic podobného se už nemuselo opakovat. Byla připravena i výstavka fotografií z průběhu stavby a krátká videopresentace z uplynulých čtyřiceti let. Svými osobními vzpomínkami na dobu stavby přispěli i br. kaz. Šolc a br. Němeček z Lovosic. Po shromáždění pak setkání pokračovalo společným obědem a následnými rozhovory při připraveném pohoštění.