Díkuvzdání

01.10.2017 09:30

V neděli 1. října jsme z Boží milosti, spolu s bratry a sestrami z Lovosic a Jílového u Děčína, směli prožít ve vděčnosti a uctívání naše nebeského Otce. Toto Díkůvzdání bylo především zaměřeno na naprosto nezasloužený dar spásy skrze Pána Ježíše Krista. Slovem z kazatelny domácích i hostů jsme byli vybízeni ke vděčnosti, kterou jsme mohli společně vyjádřit v písních i modlitbách. Děkujeme dobrému Bohu za jeho požehnání!