Návštěva studentů z In-Life

13.11.2011 09:30

 

    Druhou listopadovou neděli jsme mezi sebou mohli přivítat milou a vzácnou návštěvu. Bratra Zdeňka Blažka a několik mladých bratří a o něco více sester z organizace Studentů pro Krista. Dnes již známá jako IN LIFE. Nutno podotknout, že Zdeněk není v našem sboru poprvé – naopak, když řeknu, že je tu už jako doma tak věřím, že i on má ten samý dojem. Myslím, že mi dají i ostatní za pravdu, že každá návštěva těchto studentů a bývalých studentů, je  pro každého velikým povzbuzením na cestě víry. Vždy přinášejí zprávy o tom, že lidé i v dnešní době se nechají oslovit a zastavit evangeliem a že Boží ruka není ukrácena k činění toho největšího zázraku a tím je spasení hříšníka. Vždy při každém setkání s těmito věrnými služebníky máme možnost slyšet nové svědectví těch, kteří přišli ke kříži a složili pod ním všechnu zátěž a hřích. Je úžasné, jak všichni i nově uvěřivší lidé se okamžitě zapojují do práce na duchovním poli a stávají se sami těmi, kteří vedou ke Kristu další. Hlavní důraz práce v In-life je právě výchova k učednictví a vzájemná duchovní podpora jeden druhého. To je něco, co mě osobně vždy plní údivem a radostí, protože můžeme vidět výsledky. Pán opravdu „denně“ přidává k těm, kteří jsou Jeho.       

    Vedle učednictví je ale kladen velký a vlastně zásadní  důraz na zdravé učení vycházející z učení apoštolů, oproštěné ode všech lidských směrů a názorů. Některé z těch, co nás navštívili v listopadu, jsme už mezi sebou měli a mohli jsme slyšet i jejich svědectví. Byli jsme ale také osloveni i několika mladými sestrami, které byly v našem sboru poprvé.

      Po společném obědě v modlitebně, na jehož přípravě se podílely naše sestry a o vzornou obsluhu se postarala mládež, jsme mohli ještě strávit nějaký čas na krátkém výletě na Ještědu. V úvodu jsem napsal, že to byla milá a vzácná návštěva. Milá, protože nám všem přinesla radost a nadšení pro Pána Ježíše a vzácná, protože není jednoduché takovou návštěvu uskutečnit pro mnohé úkoly a povinnosti, které tito služebníci mají. Kéž jim Pán žehná i nadále v jejich práci a těšíme se na další návštěvu mezi námi.    

(MHus)