Návštěva studentů z In-life z Prahy

17.05.2015 09:30

    V neděli 17.5 2015 nás opět navštívili studenti, kteří uvěřili prostřednictvím této služby na vysokých školách. Informovali nás, jakým způsobem vedou v současné situaci studenty k víře v Pána Ježíše, slyšeli jsme i dvě osobní svědectví a kázání br. Zdeňka Blažka. Po společném obědě i s našimi mládežníky ve sboru pak ještě společně uskutečnili malý výlet na Drábské světničky.