Návštěva z In-life a Teen Challenge

29.05.2016 09:30

V neděli 29. května náš sbor opět navštívila skupinka studentů z „In life“ (je to organizace, která se snaží zvěstovat evangelium na VŠ). Vyslechli jsme nové informace z jejich činnosti, dvě osobní svědectví studentů a kázání jejich vedoucího Zdeňka Blažka. Po obědě s naší mládeží se pak ještě odpoledne společně vydali na tradiční procházku, tentokrát po okolí mšenské přehrady.

A další neděli, 5.června, nás navštívilo několik sester z „Teen Challenge“ z Poštovic u Slaného. (Teen Challenge je křesťanská organizace, která se věnuje nejrůzněji drogově závislým a zároveň je vede k tomu, aby uvěřili Kristu, aby je závislostí zbavila Boží moc.) V Poštovicích fungují odděleně skupina mužů a žen a my jsme mohli být seznámeni s prací a snažením jejich ženského oddělení. Také jsme slyšeli tři svědectví sester, kterým drogová závislost zničila životy, ale protože vydaly své životy Kristu, mohou prožívat ve svém životě radikální změny. Po obědě se sestry také setkaly s mládeží a společně navštívili Ještěd.