Květnové návštěvy v našem sboru

20.05.2018 09:30

V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich změněných životech byly aktuální zvěstí o tom, že Duch svatý i v dnešní době stále pracuje.

A hned následující neděli k nám přijela návštěva z organizace In life, která se snaží šířit evangelium hlavně na vysokých školách. A tak jsme mohli být informováni o jejich práci mezi studenty a dozvědět se i o rozšíření jejich služby mezi těmi, kteří z vysokoškolského prostředí již vyšli. A zvěstí Božího slova o nesmírné Boží milosti nám posloužil br. Zdeněk Blažek.