Křest

07.06.2020 09:30

Lidé zasevají, ale Pán davá vzrůst. Díky jeho milosti se mohl konat letos již druhý křest. Svou víru mohli před svědky vyznat bratr a sestra nejprve ve svědectví a poté i při křtu samotném. Zazněly písně na Boží slávu a nebyli jsme ochuzeni ani o Boží slovo. Bratr kazatel Šolc zavzpomínal na některé významné křty, kterých byl účasten. Kazatel Petr Bača poukázal na evagelijní zvěst ve křtu a bratr Ludvík mluvil o křtu, jako o svědectví pro církev. Požehnaný den pokračoval obecenstvím se společným obědem. Záznam ze křtu je k dispozici zde.