Křest

14.04.2019 09:30

Na Květnou neděli 14.4.2019 jsme se sešli nejen na dopolední shromáždění, kdy jsme si připomínali slavný příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Po společném obědě se konalo slavnostní setkání, kdy dva bratři a jedna sestra ve křtu vyznávali, že přijali do svého života Ježíše jako svého Spasitele a také Pána. A pro celý sbor byl celý den vděčnou připomínkou Boží moci, lásky a také jeho jednající milosti.

 

Starší proběhlé události naleznete v sekci ohlédnutí zpět