Křest

30.11.2014 09:30

 

V neděli se v našem sboru uskutečnilo slavnostní křestní shromáždění. Zaznělo v něm několik písní, slovo vybídky k vytrvalosti ve zvěstování evangelia, vysvětlení významu křtu a kázání bratra kazatele M. Šolce na text 2P.3,18-22, ve kterém zdůraznil úžasnou propojenost celé Bible, kdy i text z počátku Písma o Noemovi a potopě, nám osvětlují myšlenky o smyslu křtu a Boží záchraně nás hříšných lidí. Hlavním účelem shromáždění ale byl akt křtu ponořením, ve kterém svojí víru v Pána Ježíše Krista stvrdili sestra Lenka Mocková a bratr David Vinš. Oba nám také během shromáždění řekli své osobní svědectví, jak je Pán Ježíš podivně vytrhl ze světa a zachránil pro věčnost. Po slavnosti Večeře Páně jsme pak strávili příjemné chvíle u společného oběda a až do odpoledne jsme mohli společně prožívat radost a vzájemné obecenství. Jsme za tento den našemu Pánu opravdu velmi vděční!