Křest

06.11.2011 09:30

    Dne 6.11. jsme mohli být z Boží milosti svědky té zázračné události, kdy čtyři 2 noví bratři a 2 nové sestry před lidmi, duchovními mocnostmi i před samotným Bohem veřejně demonostrovali své rozhodnutí zemřít spolu s Kristem ve křtu a žít svůj život již jen Jemu a z moci Ducha Božího. Tři novokřtěnci byli z našeho sboru a jeden byl z Prahy (br. Ivoš, druhý zleva). Křtěn byl zde proto, že si přál být pokřtěn br. Šolcem, který ho duchovně vedl a je tedy jeho duchovním otcem. Obě sestry - Kristýnka a Esterka - uvěřily na táboře v Kunraticích, a to dokonce společně v jedné chvíli. Br. Janka (úplně vlevo) vedl Pán svými zvláštními cestami ze Slovenska až k nám do sboru skrze pozávní s. Natálky, se kterou Janko pracuje. Už při druhé návštěvě byl osloven Duchem svatým a přišel za br. Šolcem, že by chtěl přijmout Pána Ježíše do svého srdce. Byli jsme tak znovu svědky, že Pán Bůh má pro každého svou zvláštní cestu, kterou si ho k sobě přivede a mohli jsme být povzbuzeni, že Pán stále jedná a že doba milosti stále trvá. Chceme nadále pracovat na Božím díle, dokud Pán nepřijde, abychom k Boží slávě pod Jeho vedeném přiváděli další lidi k poznání živého Boha a mohli být tak svědky dalších takto radostných událostí obrácení a posléze i křtu. 

 

Svědectví křtěnce

    Na začatku som nič nepociťoval, ale pak som sa presunul do krstitelnice, kďe je voda, a tam som to cietil, jako by ma to ponorenie opravdu očistilo. Ale to nové, následky krstu, to som pocietil až neskor, až neskor som si uvedomil, čo sa so mnou deje. To uvedomenie prichazalo neskor, a každý den si to uviedomujem viac a viac. Zvlaštne pocity sú tam, je tam naplnenie, aj slobodný je člověk, a viem, že tam je láska, plno lásky v Ježišovi. Citim sa mnohem slobodnějšie, volnejšie a je to krásne takto chodiť po svete. Necietim sa vobec vazany ničim, iba jednou osobou, to je Ježiš. Sú to nadherne pocity po tom čase, uplynuly 2 mesiace a ja som na to predvčerom vzpomenul, na svoje 2 mesiačne vyročie, a to bolo tak krásne, že som sa normalne doma sám usmieval. Je to krásne aj doteraz a ja vierim, že to bude ještě dialej trvať, že sa to rozvija, len si to musim uviedomovať. Niekedy mi to nedochazda, komu som vlastne odovzdal svoj život. A nový život som prijal, je to úplne niečo nové, neznamé pre mňa. Rád budem kráčat, rád sa nechám utvarovať Ježišom a rád budem poslúchať Jeho, budem poslušné dieťa, ktoré sa nechá viesť za ruku. 

(br. Janko)

Verše ke křtu

Koloským 2,12: S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. 

Římanům 6,4: Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života.