Koncert kazatelského kvartetu

18.03.2015 18:00

 

    V pondělí 18.3. nás navštívil během svého „turné“ po sborech BJB opět kazatelský kvartet.  Ačkoli nám sloužili čtyři naši aktivní kazatelé, nebyli jsme zahlceni mluveným slovem, ale převážně zněly písně. Některé byly známé, jiné neznámé, ale všechny měly hluboké a oslovující texty a zazněly i dvě písně jen v instrumentální podobě. A v několika průvodních slovech bratří kazatelů byla velmi jasně vysvětlena podstata evangelia. Kvalitní služba zpěvem i slovem by si zasloužila větší účast posluchačů, ale ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali;  a ačkoli program trval dvě hodiny, koncert utekl rychle jako voda. Srdečně bratřím kazatelům za jejich službu děkujeme!