Jsi připraven na druhý příchod Páně?

18.12.2011 23:44

     1 Petrův 1:13: Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista.

     Co má křesťan vlastně navíc? Může i dnes víra v Ježíše Krista něco nabídnout? Jde tu jen o předávání nějaké tradice? Je opravdu pro miliony lidí na světě křesťanství pouhou "srdcovkou"?

     Zde v listu Petrově se dovídáme o zjevení Ježíše Krista. Je to úžasná naděje, kterou nám Kristus dává. Po celá tisíciletí Bůh nechával lidi, aby jednali svobodně tak, jak chtějí. Dával jim možnost rozhodovat se mezi dobrem a zlem. Ukazoval jim cestu spásy. Krev volající o nespravedlnosti však dojde svého vyslyšení. Spravedlnosti musí být učiněno zadost. Tomuto času zůčtování Bible výstižně říká Den Hospodinův. Bude to čas, kdy bude umlčena nepravost svévolníků, ukojena touha spravedlivých a Hospodin zůčtuje všechny dluhy, které lidé za svůj život nadělali. Bez Krista však není možno uniknout hněvu. Všichni Bohu dlužíme. A to víru, lásku a poslušnost. Za každou chvíli, kdy jsme přestupovali jeho Slovo, nás bude Bůh volat k odpovědnosti. Zůstává však Boží milost ve zjevení Ježíše Krista! On je Božím plánem záchrany pro celý svět. Člověk tak nesmírně dokonalý, Bůh v lidském těle. Na něj byla uvalena nepravosti nás všech. Jeho oběť je přiměřeným zadostiučiněním za všechny hříchy kdy na světe spáchané. Proč? Protože to byl Boží Syn. Cesta Ježíšova je cestou kříže, a je potřeba se střízlivě zamyslet než na ni člověk vstoupí. Jako jediná však vede k životu věčnému. Jsi ve své mysli připraven Kristu sloužit? (Jestli jsi, tak klikni na odkaz zde)

     Křesťane, byl jsi povolán k úžasné naději. Tato naděje je tím jediným, k čemu se má tvá mysl cele upínat. Pán Ježíš Kristus příjde jako Král králů. Postaví tě před svou soudnou stolici a veškeré tvé dílo prověří ohněm. Buď tedy vždy připraven svému Králi sloužit. Nerozlišuj mezi časem pro sebe a časem pro Krista. Vždyť nežiješ už ty, ale žije v tobě Kristus. Každou chvíli žij ve víře v Božího Syna, který si tě zamiloval a vydal sebe samého za tebe. Vždyť jsi chrámem Ducha Svatého. Každý den tedy vydávej sám sebe jako oběť Bohu.

Že ještě nevěříš? Nejsi dostatečně přesvědčen? Jsou jen dvě možnosti. Pamatuj ale, že jestli to vše je pravda, tak dlouhým váháním promeškáváš dobu milosti, která se nebezpečně chílí ke svému závěru.

DK

 

Články mládeže