Jak dospívá křesťan?

18.12.2011 23:54

      Židům 5:11-12: O něm [tzn. o Pánu Ježíši Kristu] bychom vám mohli tolik říci, i věci velmi obtížné k vysvětlení, vy však jste líní naslouchat. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil základním pravdám Božího slova; potřebujete mléko, ne hutný pokrm.*

    Každý průměrný Evropan má možnost dostat dnes do rukou Boží slovo. Co je ale smutné, že dnes už nejenom nevěřící, ale i věřící lidé často nevědí, proč by měli Bibli číst. Ke spasení přeci Bibli nepotřebují. Stačí, že přijmou Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele. Pojďme se dnes společně podívat na důležitý aspekt křesťanova života, který je odrazovým můstkem pro život hodný Kristova evangelia.

    V listě Židům nacházíme jedno veliké téma a tím je růst křesťana. Spasení křesťané zdaleka ještě nemají všechno v kapse! Bůh nás nyní volá k tomu abychom „…rostli v poznání Boha“ (Ko 1:10). Křesťan který neroste, neplní Boží vůli! Bůh se dnes dává poznat v Bibli, která je Božím slovem. Každé navrácení se k Písmu mělo za následek veliké požehnání. Reformace je největší demonstrací navrácení k Bibli, jakožto jedinému pramenu, z kterého lze čerpat, chceme-li se dozvědět něco o Bohu. O tom, že je co se dozvědět apoštol jasně hovoří. Veškerou Boží moudrost člověk nezíská jedním přečtením Bible. Jsou věci, které jsou skryté nevěřícím, jsou věci, které jsou skryté tělesným křesťanům, jsou věci, které jsou skryté duchovním nemluvňatům, jsou věci, které jsou zatím skryté mě a tobě! Proč? Nestali jsme se náhodou líní k naslouchání? Br. Miloš Šolc ml. v jednom svém kázání mluví o tom, nad čím vším má křesťan žasnout. Jindy zmiňuje základní vlastnost křesťana a tou je obdiv k Pánu Ježíši Kristu. Mnoho křesťanů neprojevuje ani úžas ani obdiv. Proč? Protože Pána Ježíše neznají a znát ho nechtějí. ** Bůh ale dává každému člověku novou příležitost. Uvědomujeme si, že Boží slovo nehrálo v našich životech a společenstvích takovou roli, jakou by mělo? Nebo poznáváme, že jsme duchovně chtěli růst bez Bible v ruce? Pakliže ano, je příležitost poprosit Pána Ježíše o odpuštění a s novou sílou Ducha svatého se znovu vydat na cestu  většího poznání Spasitele.

    Na závěr si připomeňme jeden verš. Verš který jsme, věřím, málokdo kdy vztáhl na sebe. Lukáš 12:48: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Jedním z největších Božích darů, kterým Bůh obdařil naší generaci, je svoboda a neskutečné možnosti ve studiu Písma Svatého. A jaká je biblická gramotnost dnešní mládeže? Přiznejme si, že často katastrofální. Když se probírá hlavní téma, je ticho po pěšině. Jakmile se ale začnou řešit nesmysly, hned je všude hlasů plno. Argumentuje se větami typu: “Jako bylo v tomhle filmu…“ „Víš, jak to říkal ten…“ „Taková dobrá knížka a v té se píše…“ „Můj názor na tuhle věc je, že….“. A jak málo slyšíme věty typu:“ Tady se píše…“ „Bůh na tomto místě říká…“ „Bůh chce aby…“ „Odpověď na tuhle otázku přeci nacházíme v listu….“ „Jako se dozvídáme v příběhu….“  „Jasně tady stojí, že….“. Jak tragické pro církev, že přímo úměrně s rozšiřováním spektra možností trávení volného času tyto věty pomalu z našich společenství mizí. Proč? Odpověď hledejme v listě Židům a poté - každý sám u sebe!

DK

 

 

* Volnější překlad autora článku (některé formulace převzaté z Bible 21, Bible kralické a ekumenického překladu)

** Není míněno ve smyslu poznání ke spáse.

Obrázek je vypůjčen z těchto webových stránek

 

Články mládeže