English Camp

29.07.2018 15:00
Ve dnech 29.7. - 3.8.2018 se uskutečnil camp na Bedřichovské chatě Ludmila. Mezi asi čtyřiceti účastníky pobytu bylo i devět Američanů z texaského univerzitního města Lubbocku. Program zahrnoval jak dopolední vyučování angličtiny, tak odpolední sportovní aktivity. První večer se dozvěděli Češi mnohé o Texasu, ten další byl věnován představení České republiky. Následné večery pak byly na téma „O křesťanské sexualitě“ a „O smyslu života“. A našel se čas i na koupání na přehradě i celodenní výlet na Ještěd a Kalich. Vyvrcholením celé akce bylo čtvrteční evangelizační shromáždění v naší modlitebně, kde na výzvu reagovalo šest lidí.

      V neděli 20. května nás navštívila skupina sester z ženského střediska Teen Challenge z Poštovic. Jejich návštěvy se už u nás staly pravidelností. Sestry nám opět představily novinky v jejich práci mezi drogové i jinak závislými. Ale protože byla tato neděle i nedělí Svatodušní, svědectví o jejich změněných životech byly aktuální zvěstí o tom, že Duch svatý i v dnešní době stále pracuje.

 
 

      A hned následující neděli k nám přijela návštěva z organizace In life, která se snaží šířit evangelium hlavně na vysokých školách. A tak jsme mohli být informováni o jejich práci mezi studenty a dozvědět se i o rozšíření jejich služby mezi těmi, kteří z vysokoškolského prostředí již vyšli. A zvěstí Božího slova o nesmírné Boží milosti nám posloužil br. Zdeněk Blažek.

 

 

 

 

Byli bychom rádi, kdyby se „dá-li to Pán“ mohly podobné English campy pravidelně opakovat.