Díkuvzdání

01.11.2015 09:30

   V neděli 1. listopadu proběhla v našem sboru slavnost Díkuvzdání. Při dopoledním shromáždění nám posloužila několika písněmi mládež a pěvecký sbor. Bratr kazatel nás také oslovil kázáním na základě podobenství o farizeovi a celníkovi na téma o správné a nesprávné vděčnosti. Svoji vděčnost za oběť Pána Ježíše Krista jsme si pak připomněli i památkou Večeře Páně. 

    Po společném obědě jsme pokračovali ve vyjadřování našich díků i v odpoledním shromáždění. Opět nám písněmi sloužila mládež, slyšeli službu našich dětí a několik osobních svědectví o tom, za co jsou někteří bratři a sestry ve svém životě Pánu Bohu věční. A po skončení programu ještě „zbylo“ bohaté občerstvení, kdy jsme ještě nějakou dobu strávili v příjemných rozhovorech. A tak jsme prožili v podstatě celý den v obecenství bratří a sester a v užitečném přemýšlení o neskonalé Boží dobrotě a míře naší vděčnosti.