Dětský tábor

21.07.2011 13:00

    Ačkoliv náš sbor pořádal v minulosti mnoho dětských táborů (začalo se zhruba od konce 70.let), na přelomu tisíciletí se z různých důvodů od pořádání táborů opustilo. Tradice byla obnovena v roce 2009, a od té doby proběhly celkem tři tábory; poslední z nich se konal 21.-30. července v Kunraticích u Cvikova a jeho tématem byla Boží zbroj dle 6. kapitoly Efezským. Tábor měl tedy název Rytíři víry a celý se nesl v duchu středověku a rytířství, na kterémžto základě byly demonstrovány duchovní principy Boží zbroje.

    Na začátku tábora uvítal účastníky král, který nám oznámil, že odjíždí do cizí země, aby získal titul Krále králů, ale že se vrátí, a všechny děti mají být na jeho příchod připraveny, protože neví, kdy to bude, ale až přijde, bude rozdávat odměny. Mezitím se mají děti učit a trénovat, aby byly co nejlepšími rytíři víry. Za úklid a učení veršů získávaly body, a po dosažení určitého počtu bodů byly povýšeny. Skupiny, do kterých byly děti rozděleny, dostaly od krále v léno hrabství. Za body získané ve hrách mohla povýšit i skupina.

    V průběhu tábora na dopoledních i večerních chvilkách vyučovali děti na základě materiálů Dětské misie Kohoutovi. Vyučování spočívalo jak ve zvěstování evangelia, tak ve vysvětlování důležitých biblických principů pro život pro již obrácené děti.

    I když ne vše na začátku a v průběhu tábora vypadalo ideálně, Pán Bůh se přesto postaral a tábor z jeho milosti proběhl v klidu a bez vážných problémů. Na začátku to vypadalo, že celý pobyt proprší, ale již druhý den pršet přestalo a poté již déšť nepřekazil žádnou důležitou část programu. Pršet začalo až zase poslední den. A to je jen jeden případ za všechny.