Den Bible

11.11.2011 15:00

 

     13.11. je mezinárodním dnem Bible. Jako sbor BJB v Jablonci nad Nisou jsme proto v pátek 11.11. k této příležitosti uspořádali speciální program, ve kterém jsme představili Bibli jako Knihu knih.

     Součástí bylo i čtení několika pasáží (Genesis, Janovo evangelium, Zjevení,...) a citace vybraných veršů z knihy Přísloví. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do různých překladů Písma svatého (včetně hebrejského a řeckého originálu) a také si zdarma nějaký výtisk odnést; jednalo se o Nové zákony v ekumenickém překladu. Celé pásmo bylo proložené hudebními vstupy. Zajímavostí bylo citování modlitby Páně v řečtině a hebrejštině.

     O Bible byl zájem dost velký - měli jsme jich k dispozici 100 a téměř všechny byly rozebrány. Zároveň s Biblemi i samostatně byly rozdávány i letáčky 4 duchovní zákony. 

 

Krátké svědectví:    

     ,,Bylo úžasné vidět, jak Boží Duch pracuje v lidech, kterým je hlásáno Boží slovo. Mnozí křesťané jsou vůči hlasu Božího Ducha tak zatvrzelí, že je nepřesvědčíte, ani když jim přečtete verš z Bible. O to více je šokující, že lidé, kterým jsme zvěstovali, měli často velmi otevřená srdce a citované verše z Písma brali velmi vážně. Bylo to pro nás zajisté veliké svědectví o Boží moci."   

 

Verše k akci

Sk 17:17 - (...) hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli.

Sk  5:42 - (...) hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.

 

Fotogalerie

<< 1 | 2 | 3