Bůh mluví, to zavazuje!

18.12.2011 23:59

      Židům 2:1: Protož musímeť my tím snažněji šetřiti toho, což jsme slýchali, aby nám to nevymizelo. (BK*)

        Existuje filosofický přístup, který se vznosně nazývá deismus. V historii jej zastávalo mnoho slavných osobností. Jsem přesvědčen, že i dnes se najdou tací lidé, kteří věří, že Bůh stvořil svět, ale nadále do něj nezasahuje. Podle Bible tak ale Hospodin nejedná, nýbrž hovoří velmi aktuálně i dnes. A to každého velmi zavazuje! Bohužel mnozí o tom vůbec nevědí...

        Dnes Bůh promlouvá v největší míře skrze své Slovo. Může se tak dít při osobním studiu Písma, nebo při nedělním kázání. Ať tak nebo tak, Bůh zcela jistě mluví i dnes. Je proto nanejvýš žádoucí, abychom byli náležitě připraveni, chceme-li správně zaslechnout jeho hlas. Jedna z nejdůležitějších věcí je modlitební příprava. Vstát o patnáct minut dříve a pomodlit se za nadcházející shromáždění a za zvěstované poselství rozhodně nemůže být na škodu. Způsob naslouchání Božímu slovu je také velmi významný! Těžko můžu být schopen zachytit každé Boží prohlášení, když se nechávám rozptylovat kamarády a myšlenkami, které se točí okolo mých každodenních starostí. Nedocenitelnou metodou je zapisovat si alespoň hlavní myšlenky z kázání do speciálního sešitu, abychom se mohli i posléze s jistotou k zmíněným myšlenkám vracet. Měli bychom si uvědomovat, že slyšení Božího slova je tak nesmírnou milostí Boží a každý, kdo k tomu přistupuje lehkomyslně, se vystavuje velikým rizikům. Známe všichni velmi dobře situace, kdy někdo musí opakovat posluchači dvakrát tutéž samou myšlenku, protože poprvé onen dotyčný nedával pozor. Ve vztahu k Bohu jsme voláni k pravému opaku: Žalmy 62:12: Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel… Ano není nad to si doma zopakovat hlavní body kázání, aby mluvil Bůh a já to dvakrát slyšel. Vždyť proto tu máme neděli.

    Náš průvodní verš nás tedy volá k veliké bedlivosti, abychom nepřicházeli o to, co nám Bůh nabízí. Měli bychom si jeho Slova cenit, být mu za ně vděční a zápasit o to, aby v našich životech přineslo co největší užitek. Nemohu ale být dobrým činitelem, když jsem špatným posluchačem. Jak velmi lehko se nám z hlavy vykouří Boží výroky!  Není nad to si je co nejčastěji připomínat.

DK

 

* Bible kralická, překlad Písma svatého z r. 1613.

 

Články mládeže