br. kaz. Petr Bača - Připravenost na příchod Páně (1. adventní neděle)

27.11.2016 09:30

Oddíl: Lukáš 12:35-40