br. kaz. Petr Bača - Simeonovo proroctví o Pánu Ježíši Kristu

25.12.2016 09:30

Oddíl: Lukáš 2:25-35