br. kaz. Petr Bača - První přikázání desatera

17.01.2016 09:30

Oddíl: Exodus 20:1-3