br. kaz. Petr Bača - Ostražitost před úskoky Božího nepřítele

20.12.2015 09:30

Oddíl: 1. List Petrův 5:8-11