br. kaz Miloš Šolc - Pán Ježíš Kristus jako prorok

20.03.2016 09:30

Oddíl: Lukáš 19:29-46