br. Daniel Reichmann - Pastýř jako obraz Krista, br. Roman Šamudovský - Výklad žalmu 23

23.09.2018 09:30

Oddíl: Žalm 23:1-6