Adventní večer písní a chval

22.12.2019 18:00

Čtvrtou adventní neděli (22.12.2019) se uskutečnilo v naší modlitebně už po několikáté, pásmo vánočních písní, čtení oddílů Bible vztahujících se k narození Spasitele Pána Ježíše Krista a krátké evangelizační slovo. Ačkoliv většina těch, kteří byli pozváni, nepřišla, přece jen tu bylo dost hostů, kteří mohli slyšet nejen vánoční evangelium; a někteří možná poprvé. Kéž by rozsévané Boží slovo zakořenilo i v těchto životech, vyrostlo a mohlo přinést i duchovní užitek!