John Bunyan - Poutníkova cesta

Jedná se o velmi známou knihu popisující alegoricky křesťanský život a jeho těžkosti a boje. Ve vězení ji napsal a potom v r. 1678 vydal anglický kazatel John Bunyan. Vím, že moderní český překlad této knihy už existuje a je i na internetu dostupný v několika verzích. Na našich stránkách publikujeme její nové převyprávění podle překladu A. Adlofa i s jeho vysvětlivkami.  Mojí snahou bylo alegorický příběh podat co nejčtivější formou v modernější češtině a také seznámit čtenáře s vysvětlivkami br. Adlofa, (které většinou v překladech nejsou) protože umožňují tomuto dílu lépe a hlouběji porozumnět. Přestože jde o můj ryze amatérský počin, věřím, že může oslovit křesťany i v dnešní době, kdy jsou mnohé pravdy Písma relativizovány anebo opomíjeny.  

KH

 
Poutníkova cesta (ve formátu PDF včetně biblických veršů ve formě komentářů)