John Bunyan - Cesta křesťanky

Dáváme na naše stránky druhý díl Bunyanovy Cesty poutníka, nazývaný většinou Cesta Křesťanky. Je méně známý než díl první, ale i toto dílo, rovněž alegoricky popisující křesťanský život, je velmi zajímavé a užitečné. Bunyan v něm čtenáře seznamuje s životy křesťanů, kteří nejsou tak výraznými osobnostmi jako hrdinové prvního dílu a žijí pod určitou duchovní ochranou svého kazatele. A věříme, že  i v tomto vyprávění a poznámkách kazatele A. Adlofa najde pozorný čtenář mnohé "perly". 

Přejeme požehnané čtení!

KH

 

Cesta křesťanky (ve formátu PDF včetně biblických veršů ve formě komentářů)

 

(V případě že narazíte na nějaké chyby, můžete je nahlásit na adrese hysekk@gmail.com. Děkujeme.)