Průvodní verš

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí navěky.

Izaiáš 40:8

Pár slov k tématu

    V průběhu historie lidstva docházelo a neustále dochází k jeho vývoji. Mění se technologie, státní zřízení i ideje a současnost má již pramálo společného s dobou před padesáti lety, natož pak podíváme-li se dva tisíce a více let zpět do doby, kdy se psaly dějiny spásy.

    Možná si proto klademe otázku, jak se dnes postavit k tomu, co nám Písma Svatá zjevují. Jakou spojitost to má s třetím tisíciletím našeho letopočtu? Nebo snad nemá? Či snad jen něco, a mnohé je překonáno? Jakým způsobem se vypořádáme s mnohdy více než dvě tisíciletí starými texty? A jakým způsobem naše odpověď na tuto otázku může ovlivnit náš život a náš postoj k Bohu a věčnosti?

Informace k Regionální konferenci mládeže

    Na této stránce se budou průběžně uvolňovat informace týkající se připravované konference. V případě dotazů nás kontaktujte na emailovou adresu bjb.mladez.jbc@gmail.com

    Konference bude probíhat ve sborovém domě BJB Jablonec nad Nisou, Máchova 3556/39b, Jablonec nad Nisou.